Kontaktandmed

Aadress:   Jõetaguse tee 3

                 Sulupere küla 79529

                 Rapla vald

                 Rapla maakond

e-mail:     ruutalgrupp@gmail.com

telef:       +372 518 2908

                +372 526 3908